O spoločnosti
Spoločnosť založená v roku 2004 v Košiciach...
Zdravotná starostlivosť
Poskytovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti od roku 2000…
Asistenčná starostlivosť
Poskytovanie multidisciplinárnej asistencie v rôznych tématických oblastiach od roku 2004…
VirConsil Club
Unikátny projekt integrujúci viaceré služby IM.A.C. súčasne…
Partneri/linky
Presmerovania na zaujímavé web stránky…
E-shop
Kontakty na partnerské e-shopy s možnoťou objednania produktov online…
Projekty
Stručný popis prebiehajúcich, alebo plánovaných projektov, pre ktoré hľadáme partnerské subjekty, alebo rozširujeme realizačné tímy…
O spoločnosti
Zdravotná starostlivosť
Asistenčná starostlivosť
VirConsil Club
Partneri/linky
E-shop
Projekty
O spoločnosti

Spoločnosť InterMedical & Assistance Care vznikla v roku 2004 so sídlom v okrese Košice okolie-Malej Ide.

Na začiatku bola zámerom transformácia NZZ na novú formu právnej subjektivity so zmenou špecializácie poskytovateľa ZS na všeobecné lekárstvo.

V súvislosti s vývojom potrieb na trhu InterMedical & Assistance Care, s.r.o. realizovala a ďalej rozširovala svoje aktivity a činnosti v SR a ČR blízke najprv poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, farmaceutickému priemyslu, sociálnej starostlivosti a v súčasnosti sú predmetom ďalšie nové činnosti, podrobne vymenované v OR SR. Medzi najdôležitejšie a najfrekventovanejšie patria:

  • poskytovanie ZS v odbore všeobecné lekárstvo so zameranim na preventívnu, regeneračnú a psychosomatickú medicínu
  • odborné informačné a konzultačné služby, odborná publicistika
  • marketingové služby a prieskum trhu pre partnerské spoločnosti
  • reklamná a propagačná činnosť, výskum trhu a verejnej mienky
  • organizovanie seminárov, konferencií, kultúrno-spololčenských a športových podujatí
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied a spracovanie údajov
  • sprostredkovateľská činnosť a ďalšie aktivity,

ktoré nám legislatíva a naše schopnosti umožnujú. Všetky spoločne zvykneme zhrnúť pod pojem asistenčné služby a starostlivosť, ktoré poskytujeme buď ako servis klientom a partnerom, alebo môžu byť predmetom samostatnej spolupráce, stačí si len vybrať, prípadne vedieť zadefinovať potrebnú aktivitu...

Preto naše motto znie:

 

...my sa o Vás postaráme.

 

S úctou
MUDr. Juraj Bernát
konateľ a riaditeľ spoločnosti

 

http://www.assistancecare.sk/public/images/upload/synofit.pnghttp://www.assistancecare.sk/public/images/upload/oped.png