O spoločnosti
Spoločnosť založená v roku 2004 v Košiciach...
Zdravotná starostlivosť
Poskytovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti od roku 2000…
Asistenčná starostlivosť
Poskytovanie multidisciplinárnej asistencie v rôznych tématických oblastiach od roku 2004…
VirConsil Club
Unikátny projekt integrujúci viaceré služby IM.A.C. súčasne…
Partneri/linky
Presmerovania na zaujímavé web stránky…
E-shop
Kontakty na partnerské e-shopy s možnoťou objednania produktov online…
Projekty
Stručný popis prebiehajúcich, alebo plánovaných projektov, pre ktoré hľadáme partnerské subjekty, alebo rozširujeme realizačné tímy…
O spoločnosti
Zdravotná starostlivosť
Asistenčná starostlivosť
VirConsil Club
Partneri/linky
E-shop
Projekty
Zdravotná starostlivosť

Ambulancia VšPLD InterMedical & Assistance Care, s.r.o. začala činnosť v roku 2004, kedy vznikla transformáciou Ambulancie anestéziológie a resuscitácie so zameraním na liečbu bolesti InterPain Care – MUDr. Juraj Bernát, zriadenej v roku 2000.

Personál ambulancie:
Lekár: MUDr. Juraj Bernát
Sestra: Jana Cuperová

Adresa Ambulancie VšPLD InterMedical & Assistance Care, s.r.o:
Americká tr. 17 /poliklinika Ťahanovce/
04013 Košice
Slovakia

Ordinačné hodiny:
Po-Pi: 7.30-9.00 hod.
Po, St: 15.00-17.00 hod.
V inom čase rovnako po telefonickom objednaní.

Kontakty na ambulanciu a Client Care Center /CCC/:
Tel./fax: +421(0)55/636 71 59
GSM: +421(0)911 227 007
e-mail: imac(a)assistancecare.sk

Aktivity ZZ sa v súčasnosti zameriavajú okrem klasických činností všeobecnej ambulancie pre dospelých hlavne na preventívnu, rekondičnú, regeneračnú a psychosomatickú medicínu.

Materiálnotechnické vybavenie ambulancie spĺňa legislatívne požiadavky a podmienky.

Nad povinný štandard je ambulancia vybavená:

 • EKG
 • spirometriou
 • bioimpedančnou diagnostikou
 • elektrostimulátormi na TENS npr. pri liečbe bolestí a ochabnutosti svalstva
 • zariadením  na rehabilitáciu DK npr. po operačnej liečbe kolenného kĺbu
 • vybavením pre inhaláciu a IR terapiu
 • možnosťou telemedicínskych postupov pri diagnostike

Našou snahou je poskytovať kvalitnú ZS nad rámec bežného rozsahu:

 • časovou flexibilitou
 • dostupnosťou a možnosťou konzultácii cez telefón, alebo inými telemedicínskymi postupmi
 • prinášaním moderných, na Slovensku ojedinelých technológií, postupov a liečebno-preventívnych produktov ktoré rozširujeme npr. po stážach a aktivitách na zahraničných pracoviskách, ako aj interdisciplinárnou komunikáciou na medzinárodnej úrovni
 • projektom VirConsil, ktorý umožňuje elektronické konzultácie rozsiahlej skupiny špecialistov zo Slovenska a zahraničia navzájom, ako aj možnosť konzultácií pacientov so špecialistami zapojenými do nášho programu prostredníctvom nami vyvinutého softvéru.

Bližšie informácie na VirConsil.com, prípadne na telefónnych číslach CCC a mailovej adrese imac(a)assistancecare.sk.

Vybraná zdravotná starostlivosť poskytovaná nad rámec bežných služieb všeobecnej ambulancie:

 • nadštandardné preventívne vyšetrenia s možnosťou nakonfigurovať ich rozsah a čas vyšetrenia podľa priania a potrieb pacienta s následným komplexným odporučením opatrení v oblasti výživy, rehabilitácie pohybového aparátu, rekondície a regenerácie v spolupráci so špecialistami z príslušných odborov
 • vyšetrenia zdravotného stavu vo vzťahu k práci v spolupráci s partnerskou PZS
 • pri poraneniach v oblasti členkového kĺbu a Achillovej šľachy fixáciou pomocou vákuovej ortézy , ktorá výrazne skracuje rekonvalescenciu a zlepšuje výsledný poúrazový stav, po indikácii príslušným ošetrujúcim špecialistom
 • pri ošetrení komplikácií a prevencii diabetickej nohy vákouvou ortézou  po indikácii príslušným ošetrujúcim špecialistom
 • pri pooperačnej rehabilitácii po plastikách skrížených väzov kolena, prípadne iných operačných výkonoch na kolennom kĺbe pomocou prístroja , ktorý výrazne skracuje rekonvalescenciu, po indikácii príslušným ošetrujúcim špecialistom
 • pri ďalších indikáciách a diagnózach, kde je možné využiť zdravotné pomôcky nemecko-švajčiarskeho výrobcu OPED GmbH, s ktorým už viac rokov exkluzívne spolupracujeme a zastrešujeme potreby pacientov v rámci celého Slovenska. Bližšie informácie o sortimente ZP je možné získať na domovskej stránke výrobcu , prípadne na našich kontaktoch CCC /+421(0)55/6367159, +421(0)911227007, imac(a)assistancecare.sk/

http://www.assistancecare.sk/public/images/upload/synofit.pnghttp://www.assistancecare.sk/public/images/upload/oped.png